Gazeta.pl LIVE Wiadomości APK MOD Download 2.7.5

Published by Apksshare on

Gazeta.pl LIVE Wiadomości mod APK is a modified version of. In this game, you can play with unlimited gems, Gold, and Elixir. It is a free and multiplayer playing game on the internet. In this game, you can make More Fun With this high-tech and VIP GUI ( graphical user interface) And Other Game features. With the increase in level, you have new recourses and characters. These thrilling features make the game interesting.

Gazeta.pl LIVE Wiadomości MOD Premium APK Download Latest for Android 

Gazeta.pl LIVE Wiadomości 2.7.5 screenshots 1

About the APP Gazeta.pl LIVE Wiadomości latest version (Unlimited Everything)

Game Title : Gazeta.pl LIVE Wiadomości
Rating / Vote : 24784
MOD Offered By : From there Respective Dev
Added Date : 2021-06-28
Installs : 500,000+
Category : News & Magazines
Requirement : Android 5.0+
Packeg ID : pl.gazeta.live

           Get it on Playstore

How to install Gazeta.pl LIVE Wiadomości MOD APK file?

 1. Install downloaded ( Gazeta.pl LIVE Wiadomości ) APK file
 2. Extract and copy folder “ pl.gazeta.live ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • Gazeta.pl LIVE Wiadomości added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New App Update
  • Bug Fixed

Najnowsze wiadomości ze świata i kraju, pogoda tylko w Gazeta.pl LIVE. Aplikacja szybsza i lżejsza (zajmuje mniej miejsca!) niż kiedykolwiek! Teraz dostarczamy Wam najnowsze wiadomości, wideo, galerie zdjęć, pogodę i inne ciekawe materiały w jeszcze wygodniejszej i bardziej przejrzystej formie. Pobierajcie i korzystajcie!

WIADOMOŚCI LIVE
Najważniejsze wiadomości, najszybciej podane i zawsze w jednym miejscu. Informacje, artykuły, relacje, poranne i wieczorne skróty wiadomości. Aktualne i odświeżane z minuty na minutę. Bądź zawsze na bieżąco!

MAGAZYN WIADOMOŚCI
Szukasz ciekawych wiadomości i felietonów lub masz ochotę obejrzeć interesujące materiały wideo? Znajdziesz to w specjalnej zakładce w Gazeta.pl LIVE.

POGODA
Nadchodzi załamanie pogody? Szykuje się słoneczny weekend? Dzięki aplikacji zawsze otrzymasz najważniejsze alerty pogodowe.

QUIZY
Rozerwij się grając i odpowiadając na pytania, a potem pochwal się znajomym! Teraz słynne quizy z Gazeta.pl dostępne są także w aplikacji.

WIDEO
Oglądaj ciekawe wideo w aplikacji i nie martw się o ilość pobieranych danych – jakość materiałów dostosuje się do szybkości Twojego łącza.

NA SKRÓTY
To jest Twoja mapa aplikacji – znajdziesz tu wszystkie kategorie i ustawienia. Możesz wybrać dodatkowe kategorie wiadomości, które będą się wyświetlały na pasku zakładek.

WIADOMOŚCI NA PÓŹNIEJ
Trafiasz na ciekawy artykuł, ale nie możesz go w tej chwili przeczytać? Zapisz go i wróć do niego później. To bardzo proste.

NIE PRZEGAP
Odbieraj powiadomienia o najważniejszych wiadomościach oraz o wszystkim, co Cię interesuje. Jeśli nie udało Ci się czegoś przeczytać, będzie na Ciebie czekało w archiwum powiadomień.

KONFIGURUJ
Dostosuj ustawienia aplikacji do swoich preferencji:
• wybierz sposób wyświetlania wiadomości,
• skonfiguruj menu aplikacji po swojemu,
• ustaw powiadomienia,
• zmień kolejność kategorii,
• dostosuj wielkość tekstu, jakość zdjęć i wiele innych. The latest news from the world and the country, the weather only in Gazeta.pl LIVE. The application is faster and lighter (takes less space!) Than ever before! Now we provide you with the latest news, video, photo galleries, weather and other interesting materials in an even more convenient and more transparent form. Download and use!

WIADOMOŚCI LIVE
The most important news, the fastest given and always in one place. Information, articles, relationships, morning and evening news shortcuts. Current and refreshed from minute to minute. Be always up to date!

MAGAZYN WIADOMOŚCI
Are you looking for interesting news and feature articles or do you want to watch interesting video materials? You can find it in a special tab in Gazeta.pl LIVE.

weather
Is the weather going down? Are you ready for a sunny weekend? Thanks to the application you will always receive the most important weather alerts.

QUIZ
Break up by playing and answering questions, then show off your friends! Now the famous quizzes from Gazeta.pl are also available in the application.

Video
Watch interesting video in the application and do not worry about the amount of data downloaded – the quality of materials will adapt to the speed of your link.

SHORTCUTS
This is your application map – you’ll find all categories and settings here. You can select additional categories of messages that will be displayed in the bookmarks bar.

NEWS FOR LATER
You get an interesting article, but you can not read it right now? Save it and return to it later. It is very easy.

DO NOT MISS OUT
Receive notifications of the most important news and everything that interests you. If you have not been able to read something, it will be waiting for you in the notification archive.

Set
Adjust the application settings to your preferences:
• choose how the message is displayed,
• configure the application menu in your own way,
• set up notifications,
• change the order of categories,
• adjust text size, image quality and much more.
Naprawiono powiadomienia systemowe