Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. APK MOD Download 1.0

Published by Apksshare on

Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. mod APK is a modified version of. In this game, you can play with unlimited gems, Gold, and Elixir. It is a free and multiplayer playing game on the internet. In this game, you can make More Fun With this high-tech and VIP GUI ( graphical user interface) And Other Game features. With the increase in level, you have new recourses and characters. These thrilling features make the game interesting.

Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. MOD Premium APK Download Latest for Android 

Mindler - Prata med en psykolog online redan idag. 1.0 screenshots 1

About the APP Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. latest version (Unlimited Everything)

Game Title : Mindler – Prata med en psykolog online redan idag.
Rating / Vote : 461
MOD Offered By : From there Respective Dev
Added Date : 2021-07-07
Installs : 50,000+
Category : Medical
Requirement : Android 5.0+
Packeg ID : se.mindler.video

           Get it on Playstore

How to install Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. MOD APK file?

 1. Install downloaded ( Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. ) APK file
 2. Extract and copy folder “ se.mindler.video ” to “Android/Obb/”
 3. Start the app and enjoy
 4. All Done

Changelog/Update:

  • Mindler – Prata med en psykolog online redan idag. added new version for android
  • Modded link update also fix error
  • New mod Premium features added
  • New App Update
  • Bug Fixed

Träffa en legitimerad psykolog via videosamtal – garanterad tid inom 24h – 100 kr per besök – frikort gäller!

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning och hos oss arbetar över 100 legitimerade psykologer. Du kan träffa dem direkt i vår app via videosamtal. Tjänsten är en del av den offentliga vården och därför kostar ett samtal med någon av våra psykologer vanlig patientavgift på 100 kronor, precis som hos din vårdcentral. Du kan även använda ditt frikort.

Vi garanterar att du får en psykologtid inom 24 timmar och med vår app kan du träffa en psykolog oavsett var i världen du befinner dig. Allt du behöver är:

• En smartphone/läsplatta
• Internetuppkoppling
• Svenskt BankID

För att använda tjänsten måste du vara över 18 år.

Hur fungerar det?

Du bokar in besöket via vår app. Du får ett mejl som bekräftelse på din bokning och en påminnelse innan mötet.

Välj gärna ut en lugn plats med god belysning inför videobesöket. Logga in i appen med hjälp av BankID och klicka dig vidare till mötet. Vi ringer upp dig när det är dags för samtal.

All kommunikation i videobesöket är skyddad med kryptering för ett tryggt och säkert videosamtal.

Ett besök kostar 100 kronor och betalas direkt via appen. Ditt landstings regler för uteblivet besök gäller. Avbokning senast 24 timmar före. Frikort gäller.

I vår app har vi även en mängd digitalt baserade självhjälpsprogram där du på egen hand kan arbeta med terapi, så kallad IKBT. För att få tillgång till programmen måste du först ta kontakt med någon av våra psykologer som sedan hjälper dig att välja rätt program.

Välkommen till Mindler! Meet a legitimate psychologist via video call – guaranteed time within 24h – 100 SEK per visit – free passes apply!

Mindler is Sweden’s largest digital psychology clinic and we employ over 100 legitimate psychologists. You can meet them directly in our app via video call. The service is part of the public care and therefore a conversation with one of our psychologists costs a standard patient fee of 100 SEK, just like at your health care center. You can also use your free pass.

We guarantee you will have a psychologist time within 24 hours and with our app you can meet a psychologist no matter where in the world you are. All you need is:

• A smartphone / tablet
• Internet
• Swedish BankID

To use the service you must be over 18 years of age.

How does it work?

You book the visit through our app. You will receive an email confirming your booking and a reminder before the meeting.

Choose a quiet place with good lighting for the video visit. Log in to the app using BankID and click through to the meeting. We will call you when it’s time for a call.

All communication in the video visit is protected with encryption for a safe and secure video call.

A visit costs 100 SEK and is paid directly through the app. Your county council’s rules for missed visits apply. Cancellation no later than 24 hours before. Free pass applies.

In our app we also have a number of digitally based self-help programs where you can work on therapy on your own, so-called IKBT. To access the programs, you must first contact one of our psychologists who will then help you choose the right program.

Welcome to Mindler!